Ukrayna’da kurtların dansı

OSMAN SÖNMEZ

 

Bir yıdır süren savaş, ölen insanlar, kaybolan insanlık, durmayan kan,
susmayan bombalar ve can çekişen cocuklar… Herkesin sorduğu tek bir soru
neden?
Geçtiğimiz 2022 yılının 24 Şubat’ından itibaren Rusya’nın Ukrayna
topraklarına operasyonlar başlatmasıyla alevlenen ortam, halen bütün hızıyla
devam etmekte. Ukrayna topraklarında kor ateş haline dönüşmüş olan savaş
maalesef Batılıların körüklemesiyle uzun zaman sürecek gibi durmakta.
Her ne kadar Ruslara göre operasyon, başkalarına göre savaş olarak
nitelenen karmaşıklığın bir kaç nedeninin olmasına rağmen, asıl amacın bölgede
Rus varlığını ve Rus gücünün yok edilmesi olarak algılanıyor Ruslar tarafından…
Rus varlığının yok edilmesi düşüncesi her en kadar siyasi söylem olsa da
Rus gücünün kırılması ve hatta yok edilmesi teorisi ise bir gerçek.
Genel olarak bakıldığında savaşların bir kaç ana nedeninden bahsetmek
mümkün. Bunların başında her ne kadar nüfuz alanını genişletmek ve kendi
hükmünü yerleştirmek geliyor olsa da asıl nedeninin ekonomik olduğunu söylemek
daha doğru olur.
3.DÜNYA SAVAŞININ İÇİNDEYİZ
Dışarıdan bakıldığında Ukrayna topraklarında Rusya ile Ukrayna’lılar
savaşıyor. Bir bakıma sanki Rusya Ukrayna’yı işgale gitmiş, Ukrayna da başarılı
bir şekilde bir yıldır Ruslarla mücadele ediyor gibi. Bu küçük bir resim. Şimdi
büyük resme bakarsak, bu savaş Ukrayna ile Ruslar arasındaki savaş değil. Bu
savaş Batı yani Amerika ile Ruslar arasındaki soğuk savaşın sıcak savaşa
dönüşmesi olayıdır. Sahada tek başına olan Rusya’ya karşı 80 devlet savaşıyor.

Amerika, İngiltere, Fransa ve Almayna gibi büyük devletlerin dışında Japonya gibi
gelişmiş ülkeler de savaşa dahil oldular bir şekilde. Maddi ve manevi ambargoların
dışında Ukrayna’yı silah deposuna çevirdiler. Şu ana kadar İHA SİHA gibi
insansız hava araçları dışında savunma amaçlı toplar tüfekler verdiler. Sıra taaruz
silahlarına geldiği bir gerçek. Çünkü Amerika ve İngiltere gibi batı ülkeleri Putin’e
karşı kaybediyor.
Aslında adı konmamış ama sahada 3. Dünya Savaşı çoktan çıkmış bile. Ufak
bir kıvılcımın bir anda Avrupa’nın göbeğinde bir yangına çevireceği ise kesin.
SEBEPLER VE SONUÇLAR
Bolşevizm devrimiyle beraber Kominizmi kabul eden Ruslar, yaklaşık 70 yıl
büyük bir coğrafyayı ve sınırsız kaynakları ellerinden tuttular. Öyleki Amerika ve
Avrupa gibi ana aktörlerin korkulu rüyası oldular. Yıllarca gücü kullandılar ve
uluslarası soğuk savaşın baş aktörü oldular Amerklalılarla birlikte.
Dünya siyasetinin iki kutubundan biri olan Ruslar, Orta Asya’nın dışında
Doğu Avrupa’ya kadar olan bütün bölgeyi ve bölgelerdeki ekonomiyi elinde tuttu.
Bununla birlikte Petrol, gaz, kömür gibi değerli ve hayati enerji kaynakları da
yönetti. Hatta toplam enerjinin nerdeyse yüzde 25’ini kullandı.
Ve 2.dünya savaşı sonrasında savaşın galibi olarak sahadan ayrılan o günkü
Sovyetler yani Ruslar, topraklarındaki enerji kaynaklarını daha verimli kullandılar
ve adeta uzay ve ağır sanayinin merkezi oldular. Uzay derinliklerinde ilk onlar tur
attılar ve Amerika’dan sonra ilk nukleer silah sahibi oldular. Bununla birlikte ABD
başta olmak üzere bir çok ülke Kominizm ile mücadele adı altında Rusya’nın

güçlenmesinin önüne geçmek için her türlü yolu denediler ve sonunda
Sovyetler’den gelecek olan tehlikelere karşı NATO gücü oluşturdular.
Rusya ise boş durmadı. ABD’nin yayılmacı ve işgalcı politikalarına karşı
Varşova Paktı’nı kurdu ve soğuk savaş dönemini başlattı. Amerika politik olarak
sahada duruyor gibi davransa da asıl cepheye Mayın Eşeklerini sürdü devamlı
olarak. Her zaman Rusya’ya karşı ABD devamlı olarak vesayet savaşları verdi ve
cepheleri maşa ile kontrol etti bugünkü gibi.
GÜNÜMÜZDE…
Geçmiş zamana kısa bir göz attıktan sonra asıl günümüze gelecek olursak,
gelişmeleri Sovyetlerin dağılmasından yani 1990’dan itibaren almak lazım.
Gorbaçov’un ABD ve Batı tarafından satın alınması, Galasnost ve Proesterika gibi
(Açıklık ve Yeniden yapılanma) kavramları halka yuturmasıyla başladı dağılma
süreci.
Yaklaşık 23 miyon metrekarelik alana sahip (SSCB) Rusya elindeki 5.5
milyon metre karelik alanı ve petrol, gaz ve altın gibi kaynakları da kaybetmek
zorunda kaldı. Her şeye rağmen halen Rusya’nın elinde 17.5 milyon Metre kare
toprak ve sınırsız enerji kaynakları mevcut.
İste iplerin koptuğu yer tam da burası. 140 milyon nufuslu bir Rusya’nın
elindeki sınırsız kaynaklara batı ve özellikle Amerika Sovyetler’in dağılmasıyla
göz dikti. 1991 Yılı itibariyle Gorbaçov'’n eliyle yıkılan Sovyetlerin yerine Rusya
Federasyonu kurduruldu ve başına sarhoş ve hasta biri getirildi.
YELTSİN DÖNEMİ VE TALAN

ABD ve özellikle Almanya’nın eliyle dağılan Sovyetler’in yerine Rusya
Federasyonu, Orta Asya başta olmak üzere Ermenistan, Azerbaycan ve Baltık
ülkeleri kendi ulus devletlerini kurdular. Rusya Doğu Almanya ve diğer doğu
avrupadaki güçlerini çekerek, Varşova Paktı’nı da lağv etti. Artık siyasi olarak
korumasız ve belirsizlik icinde bir ülke çıktı karşımıza 90’lı yıllarda. Sınırlar
kevgire çevrilmiş, askeri gücü dağılmış ve ülke adeta talan edilmiş gibiydi.
Hasta ve sarhoş olmasına rağmen ABD ve Batı Yeltsin’i elde tutmak için
seçimlere müdahale ediyorlar, istediklerini elde etmek icin yahudi diasporasını
devreye sokarak, stratejik alanları ele geçiriyorlardı. Prof İgor Gaydar denen batı
yanlısı bir bakan atadılar. Dev fabrika ve petrol firmalarını Yahudi kuruşlara
devrettiler. Özelleştirme adı altında Rusya’nın kaynakları yağmalandı anlaşılacağı
gibi.
Bu yetmemiş gibi kafkasları Türkiye üzerinden kışkırtarak, Çeçen Rus
savaşı başlattılar. Rusya bir taraftan dağılan sistemi toparlayıp derken, kendisini bir
anda savaşın ortasında buldu. Batılılar Çeçenlere maddi yardımları Sudiler
üzerinde din kisvesi altında göndererek, savaşı dini alana çektiler.
Yedi yıl süren Rus-Çeçen savaşı her iki halk için dramatik şekilde
sonuçlandı. Rusya savaş sırasında ciddi mali kaynak aktırdı. Çeçenistan’ın
başkenti Grozni başta olmak üzere bir çok bölge harabe hale geldi ve yüzbinlerce
kayıp verildi. Bu talan, yağma, istikrarsızlık, ajanalrın ülkenin her yerinde cirit
atması ve kışkırtması 2000 yılının başına kadar sürdü.
VE PUTİN DÖNEMİ

Sankt Petesburglu, eski ismiyle Leningradlı olan Putin alalalede ortaya
çıkmış 1değil. Onun geçmişi başarılarla dolu. Hem asker, hem bürokrat, hem
siyasetci ve hemde diplomat biri. Ülkenin taru mal olduğu bir dönemde aniden
beklemedik bir şekilde birinci adam oldu. Yeltsin onunla anlaştı, geçmişe ait
dokunulmazlık sözü aldıktan sonra Başkanlık koltuğunu ona devretti.
Görevi alırken kendisini bekleyen bir çok problemin olduğunu biliyordu.
Önceliği güvenliğe ve ülkenin bütünlüğüne verdi. Çeçenlerle barış yaptı ve
Çeçenistanın fedrasyona bağlılığını sağladı. Mafya ve Çetelere savaş açtı, polis
kurumunu yeniden dizayn etti. Dağılmış olan orduyu toparladı. Eskileri emekli
edip yeni askeri okullar açarak orduya yenilikler kattı.
KARADENİZ FİLOSU VE KIRIM’IN İŞGALİ
Çarlık dönemi dahil Ruslar’ın en büyük ve hayati öneme sahip deniz filosu
nerdeyse 150 yıldır Karadeniz’de özellikle Kırım bilgesinde. 1945 ikinci dünya
savaşından sonra Stalin Kırım bölgesini Ukrayna sınırları içinde gösteriyor. Bir
bakıma hibe ediyor gibi. Sovyetlerin dağılmasıyla Sivastopul’ın statüsü gündeme
geliyor, Ruslar Ukrayna ile anlaşarak kendi filosunu konuşlandırılmasını sağlıyor.
Yeltsin zamanında yani 1994 yılında 20 yıllık bir anlaşma yapılıyor ve her 20 yılda
bir yenilenme garantisi veriliyor. Bunun karşılığında da Rusya maddi ve manevi
olarak Ukrayna’ya büyük yardımlar ediyor. 2014’de girdiğimizde Ukrayna
hükümeti anlaşmayı uzatmayacaklarını ve Ruslar’ın Kırım’dan cıkmasını istedi.
Bunun araksında Amerika ve Batı’nın olduğunu, meşru Ukrayna hükümetinin
yıkıldığı, Turuncu Devrim adı altında kukla bir hükümetün getirildiğini idda eden

Rusya, Kırım’a operasyon düzenledi ve kan dökmeden Kırım’ı 1954 yılı öncesi
gibi kendi topraklarına kattı.
Bundan öncesi NATO’nun yayılmacı politikasını kabul etmeyen Putin ve
hükümeti, Gürcistan’a operasyon yaparak, Kuzey Osetya bölgesini Rusya’ya bağlı
bir otonom yaptı. Sakaşvili hükümetini ortadan kaldırarak sınırlarını NATO
güçlerinden korumaya çalıştı.
Amerika başta olmak üzere NATO rahat durmadı, Rusya’nın nüfuz alanını
daraltmak ve kaynaklara ulaşmak icin, Komediyen mesleğine sahip Vlademir
Zelinskiy’i beklenmedik bir şekilde Ukrayna’nın başına getirdi. Amaç, bir şekilde
batının desteğiyle Rusları zorlamak ve başta Kırım olmak üzere Rusları bölgeden
silmeyi planladı.
NATO ve Amerika’nın beklediği gibi olmadı. Kışkırttıkları Zelenskiy,
savaşın içinde bocalıyor, Ruslar Kırım’ın dışında Karadeniz’deki stratejik
bölgeleri tek tek ele geçiriyor, tahıl ambarı olan yerleri işgal ediyor ve en önemlisi
Azak denizini bir Rus gölü haline getirmeye çalışıyor.
SON DURUM
Devam eden Rus operasyonunun yada savaşın bugünkü durumuna gelecek
olursak, Amerika’nın ve NATO’nun kışkırtmasıyla, Ukrayna büyük kayıplar verdi.
Öncelikle stratejik topraklarını kaybetti, Karadeniz sahilinin yüzde neredeyse 90
elinden gitti. Azak Denizi diye bir yer Ukrayna haritasından silindi. Enerji ve alt
yapısının yarısından fazlasını kaybetti. Tahıl ambarını ve ihracaat alanları
ellerinden akıp gitti. Ülke harabe haline dönüştürüldü, kadın ve çocukların çoğu

göç etti. Eğitim sekteye uğradı. Siyasi kaoslar başladı. Batı yalnız bırakmaya
başladı. Onbinlerce vatandaşını savaş alanında kaybetti ve askerlerini.
SONUÇ
Sadece savaş devam ediyor. Vesayet savaşı hibrite dönüştü. Dışaıdan paralı
askerlerle mücadele ediliyor. Savaş sonrası hibrit askerlerin cıkaracağı problemler
ise ayrı bir sorun olarak Ukrayna’nın karşısına çıkıyor. Batı büyük bir maddi
kayıplar verdi. Enerji krizi ile savaşması Rusları güçlendiriyor. Rusları pes
ettireceğiz macerası ise hem NATO’nun hemde Rus karşıtlarına hayal kırklığı
yaşattı.
Bundan sonra belki Mart-Nisan aylarında Rusya planladığı bölgeleri ele
geçirdikten sonra tek taraflı ateşkes ilan edecek, batılıları masaya çekecek,
NATO’nun Rusya topraklarının yanına yakınlaşmaması konusunda anlaşacak…
Yada ikna edecek.
Ve olan Ukrayna’ya olmuş olacak. Parçalanmış, dağılmış ve fakirleşmiş bir
ülke olarak yeniden toparlanmaya çalışacak.
Bu arada Putin’in işgal ettiği yerleri geri vereceğini düşünenler varsa, bu
düşünceyi kafasından cıkarmalı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.